Lesetour
Dinçer Güçyeter: Unser Deutschlandmärchen

  • 11. November: Lyrikfestival Pop & Petersilie, Neuruppin
  • 12. November: Kulturlabor Grimma
  • 24. November: Köln, Literaturhaus
  • 25. November: Altes Parlamentsgebäude, Bonn
  • 1. Dezember: Berlin, ocelot
  • 13. Dezember, Düsseldorf
  • 14. Dezember, Göttingen
  • 15. Dezember, Osnabrück